Deservirea tehnică a calculatoarelor

Întreținerea funcționalității calculatorului

Suportul în utilizarea aplicațiilor

Deservirea și administrarea serverelor

Efectuare copiilor de rezervă pentru întregul sistem sau a unui anumit set de informații de pe PC/server

Monitorizarea echipamentelor

Deservirea rețelei

Dotarea instituțiilor cu elemente de birotică

Telefonie IP

Videosecuritate

Montarea și întreținerea echipamentelor